Buscar outros artigos

Textos

 • Textos por
  Idioma

 • Textos por
  sección

 • Textos por
  autor

 • Textos
  traducidos

 • Textos
  propios

 • Textos
  preferidos

Galego Castelán Inglés

Espera un momento¡Buscando artigos!
Espera un momento¡Buscando artigos!
Espera un momento¡Buscando artigos!
Espera un momento¡Buscando artigos!

Ao proxecto de Escoitar.org incorpórase un equipo de traducción de textos inéditos ou publicados noutros idiomas que non contan cunha traducción ao Galego ou ao Castelán. As temáticas que interesan a Escoitar.org son, sobre todo, as relacionadas co mundo da acústica e do son: fundamentos teóricos, análise, interpretación, ensaio, crítica, biografías, literatura documental, etc., facendo un especial fincapé nos textos relacionados coa Paisaxe Sonora e coa Ecoloxía Acústica. Temos tamén interese en traducir textos clásicos da disciplina artística Arte Sonora que non teñen unha versión no noso idioma.

Este equipo está dirixido por Juan-Gil e conta coa colaboura doutras persoas como o propio equipo de Escoitar.

Nesta sección tamén aparecerán publicados artigos propios dos membros de Escoitar.org, cuxa temática aborda asuntos como as Tecnoloxías de Control Social a través do son, os estudos etnográficos baseados no imaxinario sonoro dos habitantes dun lugar (Antropoloxía do Son), a Musicoloxía Aplicada e outros temas que inclúan o son como elemento fundamental no estudo dunha cultura.

X

En novembro de 2013 Google deixou de dar soporte á versión 2 da súa API, na que estaba enteiramente baseada a web de Escoitar. Dende entón esta páxina experimenta moitos problemas técnicos que producen fallos e erros no seu funcionamento. A solución do problema pasa polo desenvolvemento dunha nova versión deste mapa sonoro, pero nestes intres non temos recursos para facelo. Mentres estamos a procura do apoio necesario para levar a cabo este traballo, vos pedimos encarecidas desculpas polas molestias que poda supoñer á hora de subir, compartir ou escoitar son a través deste sitio.

Version 2 of Google API, in which was entirely based this site, has no support since November 2013. Ever since, the web page experiments many technical problems that may cause failures and errors. The solution lies in the development of a new version of this sound map, but for the moment we do not have the resources to do so. While seeking the necessary support to carry out this work, we apologize for the inconvenience when uploading, sharing or listening sounds through this site.

+ info